Ramadhan Sebagai Peningkatan Kesejateraan Umat Melalui Zakat