Diberdayakan oleh Google TerjemahanTerjemahan
Allahush-Shamad

Allahush-Shamad

"Allah Tempat meminta segala sesuatu", surah 112 dengan nama Al-Ikhlash --bernakna tulus ikhlas dalam bertauhid-- ini singkat tapi tegas, adalah tepat sekali dipandang oleh Tradisi Islam (al-Sunnah) sebagai surah yang…

Tajribah Rabbaniyah

Tajribah Rabbaniyah

Tajribah RabbaniyahMaksud tema tersebut ialah pengalaman dan kesadaran keruhanian yang sangat tinggi. Dalam wujudnya yang sempurna, pengalaman ketuhanan adalah "kasyf" dan "tajalli", sebagaimana lazim dalam dunia kaum sufi. "Kasyf" diartikan…